1483635130 Call01Rezervasyon : +90 850 707 0101

Çocuklarınız için çok çeşitli aktiviteler. İç dünyasına hitap eden oyunlar.

Çocukların zihinsel ve bedensel gelişiminde aktiviteler ve oyunlar önemli bir yer tutmaktadır.Çocukların gelişiminde oyun, oldukça önemli bir unsurdur. Hatta her oyun, çocuğun ruh, beden ve fikir gelişiminde en çok rol alan faktörlerden biridir. Oyunların çeşidine göre bazı oyunlar, çocuğun beyin gücünü geliştirerek onu gelecekteki hayata hazırlar. Bazıları da el becerisi, düşünce yeteneği gibi faktörlere etki eder.

Çocuklara neler kazandırmayı hedefliyoruz?

 • Etkili düşünme becerisi kazanmasını,
 • Takım içerisinde çalışmaya alışmasını,
 • Var olan liderlik becerisini geliştirmeyi,
 • Sosyal iletişim becerileri geliştirmeyi,
 • Problem çözme hızını artırmayı,
 • Yeteneklerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi,
 • Eleştirel bakış açısı kazandırmayı,
 • Kendi kendine anlama becerisi kazandırmayı,
 • Yaratıcı sorun çözme tekniğini öğretmeyi,
 • Görsel ve işitsel becerileri geliştirmeyi,
 • Temel bilimsel konuları günlük hayat ile ilişkilendirmeyi,
 • Öğrenmeyi öğrenmeyi,
 • Kendilerini, zamanlarını etkin kullanmayı,
 • Kariyer ve meslekler hakkında bilgi ve ilgisini artırmayı